Modernizacja linii kolejowej E59 – uszczelnienie palisady metodą stabilizacji i iniekcji

INWESTYCJA: Modernizacja linii kolejowej E59 Czempin Leszno

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: Uszczelnienie palisady metodą stabilizacji i iniekcji

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ ROZWIĄZANIA: PC Leakinject 6805, PC Leakijnect Hydrogel 6880.