Rowerem po tunelach – modernizacja i automatyzacja nawadniania uprawy papryki

System nawadniania w uprawie papryki to nie tylko niezbędny środek produkcji, ale też element wpływający na wygodę i efektywność pracy. W jednym z gospodarstw naszego Klienta, przebudowany został w ostatnim czasie system nawadniania sześćdziesięciu trzech (63) tuneli. Modernizacja objęła układ filtracji i automatyzację systemu. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej z jakimi wyzwaniami mierzył się gospodarz przed modernizacją i jakie ma spostrzeżenia z eksploatacji systemów nawadniania.

Właściciel odwiedzonego przez nas gospodarstwa, jak sam przyznaje, myśli już o emeryturze. Z tego powodu modernizacja miała spełniać kilka istotnych warunków” – mówi Andrzej Szerszeniewski, Inżynier ds. projektów firmy Budmech.

Uproszczenie prowadzenia gospodarstwa

Do tej pory cały system nawadniania papryki obsługiwany był ręcznie. Przy dwukrotnym podlewaniu w ciągu doby, stwarzało to konieczność ciągłego przemieszczania się rowerem po gospodarstwie, odkręcania i zakręcania zaworów. Taki system zwiększał też ryzyko związane z błędami ludzkimi – niedomknięcie zaworu czy pominięcie którejś grupy tuneli, skutkowało przelaniem lub przesuszeniem części uprawy. System automatyczny niweluje to ryzyko. Nad uruchamianiem podlewania kolejnych grup tuneli czuwa intuicyjny sterownik Weathermatic ProLine. Sterownik daje też możliwość szybkich modyfikacji harmonogramów nawadniania oraz ręcznego uruchamiania wybranych sekcji bądź programów.

W opinii właściciela: Obecny system pozwala zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku. Co ważne, wszystkie zmiany wykonuje się w sterowniku. Jeśli któreś tunele potrzeba podlać bardziej, po prostu ustawia się odpowiedni program, a sterownik sam otworzy i zamknie zawory.

Prostota i szybka automatyzacja instalacji nawadniania

Rury i armaturę ułożono na powierzchni terenu w sposób niewymagający nakładów na wykopy. Instalacja nie przeszkadza w poruszaniu się pomiędzy tunelami i daje możliwość szybkich modyfikacji. W takim układzie konieczne były rury stabilizowane przeciw promieniowaniu UV. Zgodnie z sugestiami ekspertów Budmech, właściciel zainwestował w elektrozawory Bermad wykonane ze zbrojonego nylonu. Są one zdecydowanie odporniejsze na uszkodzenia od zaworów wykonanych z PVC, szczególnie w niskich temperaturach.

W opinii właściciela: System wymagał drobnej przebudowy, jednak dzięki temu, że rurociągi poprowadzone są po powierzchni wszystko odbyło się sprawnie.

Zautomatyzowane podlewanie rozsad papryki

Do tej pory podlewanie rozsad odbywało się ręcznie i zajmowało bardzo dużo czasu. W chwili obecnej, ta część upraw nawadniana jest podwieszanymi centralnie mikrozraszaczami Hadar.

W opinii właściciela: Podlewają równomiernie, nie zalewają ścian tunelu i nie wymagają dużego przepływu ze źródła wody.

Ulepszona filtracja

Dużym wyzwaniem pozostawała jakość wody do nawadniania. Woda w tej okolicy pobierana z ujęć głębinowych, charakteryzuje się dużą zawartością zawieszonych materiałów ilastych. Powoduje to szybkie „zaklejanie” filtrów dyskowych i konieczność ciągłego ich rozbierania i mycia dysk po dysku. Było to bardzo uciążliwe i zajmowało dużo czasu.

“Zaleca się, aby taśmy poprzedzone były filtracją dyskową, jednak filtry automatyczne przeznaczone są one do znacznie większych przepływów i przez to przekraczały założony budżet. Zainstalowany system filtracji obejmuje hydrocyklon do separacji piasku oraz dwa zainstalowane równoległe, półautomatyczne filtry siatkowe AZUD SpiralClean. W takim układzie obciążenie filtrów i prędkość przepływu przez siatki filtracyjne jest nieduża, co sprzyja zatrzymywaniu znaczącej większości transportowanych osadów.” – wyjaśnia Andrzej Szerszeniewski.

W opinii właściciela: Czyszczenie obecnych filtrów zajmuje dosłownie kilka minut na otwarcie zaworów i obrót korbką. Przepuszczają część najdrobniejszych osadów, jednak nie powoduje to konieczności częstszej wymiany taśm nawadniających niż to wynika z ich naturalnego zużycia.”

Wytrzymałe taśmy kroplujące

Warto nadmienić, że w gospodarstwie używa się taśm kroplujących IrritecTape już kolejny sezon, co nas bardzo cieszy i potwierdza ich odporność na zapychanie labiryntów.” – podkreśla Andrzej Szerszeniewski.

Koszty i korzyści

Całkowity koszt modernizacji wyniósł ok 20.000 PLN. W tej kwocie zawiera się wymiana części magistral, rozprowadzenie przewodów elektrycznych, elektrozawory Bermad, filtry Azud SipralClean oraz naturalna wymiana części taśm Irritec Tape. Jest to w opinii właściciela kwota całkowicie akceptowalna, biorąc pod uwagę wielkość gospodarstwa oraz uzyskaną wygodę obsługi.

W opinii właściciela: Dzięki usprawnionej instalacji oszczędzam czas i własne zdrowie. Ulepszenia do minimum ograniczyły czynności związane z użytkowaniem systemu. Bogactwo funkcji sterownika zapewnia mi też znacznie lepszą kontrolę nad nawadnianiem.

Po więcej zdjęć zapraszamy do realizacji: Nawadnianie uprawy papryki

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą Andrzejem Szerszeniewskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas