Metody łączenia rur i kształtek z PE

Ze względu na swoje termoplastyczne własności, systemy rurowe z PE mogą być łączone przy użyciu zgrzewania elektrooporowego, doczołowego lub kształtek zaciskowych. W przypadku zgrzewania połączenia są jednorodne (brak w połączeniu elementów konstrukcyjnych z innych materiałów), dając w pełni ciągły rurociąg wykonany z tylko jednego materiału. Taki system rurowy ma zdolność przenoszenia obciążeń osiowych, nie ma ryzyka rozłączenia połączeń nawet przy silnych ruchach gruntu.

Zgrzewanie elektrooporowe

Aby właściwie wykonać łączenia rur z polietylenu stosując metodę zgrzewania elektrooporowego, wykorzystuje się kształtki elektrooporowe PE posiadające uwzględnione w swojej strukturze elementy grzewcze. W pierwszej kolejności rury PE muszą przejść odpowiedni proces przygotowawczy, który polega na usunięciu zewnętrznej warstwy (utlenionej), sięgającej ok. dwustu mikrometrów głębokości. Kolejnym krokiem jest odtłuszczenie rury oraz kształtki za pomocą specjalnego zmywacza. Następnie ważne jest ustabilizowanie kształtki oraz rury w jednej pozycji w taki sposób, aby uniemożliwić im przemieszczanie się. W tym celu stosuje się specjalnie zaprojektowane zaciski (montażowe). Po unieruchomieniu elementów przeprowadza się zgrzewanie elektrooporowe, które stapia kształtkę z rurą, za pośrednictwem przekazywanego doń prądu. Za pomocą skanera zgrzewarki wczytuje się parametry zgrzewu, skanując kod kreskowy na kształtce. Ostatnim etapem, wykonywanym po zgrzaniu ze sobą poszczególnych części, jest chłodzenie powstałej struktury oraz usunięcie zacisków.

Zgrzewanie doczołowe

Technika zgrzewania doczołowego przeznaczona jest przede wszystkim do łączenia rur i kształtek cechujących się dużymi wymiarami średnic. Procedura spajania opiera się w tym przypadku na zwiększeniu temperatury czoła rury i kształtki. Następnie zgrzewa się je ze sobą stosując docisk mechaniczny. Tego rodzaju metoda pozwala na uzyskanie jednolitego złącza pomiędzy elementami.

 

Zgrzewanie polifuzyjne

Do zastosowania tej metody potrzebna jest zgrzewarka z mufą oraz trzpieniem polifuzyjnym. Służy ona do podgrzania końcówek elementów do właściwej temperatury. Następnie jedną część należy mechanicznie wcisnąć w drugą. Kształtki oraz rury, a także sama zgrzewarka posiadają tak ustawione parametry, aby w efekcie końcowym uzyskać jednolite, niezwykle trwałe połączenie.

Z wykorzystaniem kształtek zaciskowych

Aby połączyć elementy danej instalacji za pośrednictwem zaciskowej kształtki PE, należy dokręcić znajdującą się na gwincie korpusu nakrętkę, pod którą znajduje się klin zaciskowy. Następnie trzeba wyregulować siłę pierścienia złączki zaciskającej koniec rury. Końcówkę rury należy „sfazować”, a rurę umieścić w kształtce i ustabilizować, dokręcając nakrętkę. Uszczelka umieszczona pomiędzy powierzchnią rury a korpusem zapewnia hermetyczność konstrukcji. W zależności od konkretnego typu połączenia, stosuje się dodatkowe sposoby uszczelniania, jak np. taśmę lub nić teflonową. Rury i kształtki PE połączone za pośrednictwem techniki zaciskowej są stosunkowo łatwe do zdemontowania i nadają się do wielokrotnego użytku.