Laboratorium WUM

Rozwiązanie: Specjal 43 Plus

  • stały pobyt ludzi
  • ochrona przed elektrycznością statyczną
  • łatwość konserwacji
  • nie sprzyja rozwojowi bakterii
  • antypoślizgowość
  • odporność chemiczna dobra
  • posiada atest morski