Klinika Hematologii – ŚCO w Kielcach

Rozwiązanie: Colorex kilimanjaro SD 150203

  • stały pobyt ludzi
  • ochrona przed elektrycznością statyczną
  • doskonała odporność chemiczna
  • odporność na ścieranie
  • antypoślizgowość
  • blokuje rozwój bakterii