Jak inteligentnie podlewać ogród?

Do oszczędnego gospodarowania wodą do podlewania nie wystarczy nowoczesny system nawadniania. Nawet najlepsze produkty nie zastąpią właściwej pielęgnacji i niezbędnych zabiegów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do lepszego wykorzystania wody. Inteligentne nawadnianie to nie tylko zaawansowana technika – to idea, którą należy kierować się na każdym etapie powstawania i pielęgnacji ogrodu.

Projektowanie i eksploatacja

 • Przed przystąpieniem do projektowania ogrodu przyjrzyj się ukształtowaniu terenu i zlokalizuj miejsca o naturalnej większej i mniejszej wilgotności,
 • Zawsze projektuj ogród z systemem nawadniania, pamiętając o hydrostrefach. Tak zaprojektowany ogród pozwala zharmonizować założenia przestrzenne, potrzeby roślin oraz dobrać do nich system nawadniania,
 • Starannie wykonany projekt nawodnienia i dobrze wyliczona wartość opadu to recepta na optymalnie działający system – wpisz wyliczoną wartość do sterownika,
 • Stosuj emitery (linie kroplujące, zraszacze) z kompensacją ciśnienia,
 • Linie kroplujące układaj zawsze w pewnym oddaleniu od roślin, najlepiej z obu ich stron lub „wężykiem”; zbyt blisko i jednostronnie ułożona linia kroplująca zaburza rozwój bryły korzeniowej i zwiększa wrażliwość roślin na niedobory opadów,
 • Zawsze stosuj przynajmniej czujnik deszczu; systemy „inteligentne” pozwolą na jeszcze większą oszczędność wody poprawiając przy tym kondycję roślin,
 • Zainstaluj zawór główny szczególnie za pompą – ochroni ją to przed zbyt częstym włączaniem oraz zminimalizuje straty na wypadek nieszczelności lub uszkodzenia rurociągów,
 • Minimum raz w roku przed wiosennym uruchomieniem sprawdź cały system nawadniania, zwróć uwagę na szczelność elektrozaworów, zwłaszcza jeśli nie masz zainstalowanego zaworu głównego.
 • Podlewanie zwykle odbywa się w nocy, przez co nie ma możliwości obserwacji pracy systemu, Uruchom kilka razy w sezonie funkcję „test” i zrób szybki przegląd stanu rzeczy. Jeśli to konieczne, popraw ustawienia zraszaczy, aby nie podlewać np. chodnika,
 • W celu zminimalizowania ryzyka powstawania spływu powierzchniowego, na glebach słaboprzepuszczalnych stosuj zraszacze  i linie kroplujące o małych wypływach oraz funkcję sterownika „nawadnianie i wsiąkanie”. Zadbaj o to szczególnie wtedy, gdy teren jest pochyły (nawadnianie skarp). Nowoczesne sterowniki same uruchomią funkcję „nawadnianie i wsiąkanie” na podstawie zaprogramowanego rodzaju emitera, gleby oraz nachylenia terenu,
 • Pamiętaj, że w zależności od rodzaju gleby, ilość wody dostępnej dla roślin jest różna – uwzględnij to planując harmonogram podlewania lub ustaw w sterowniku odpowiedni rodzaj gleby i dopuszczalny deficyt wody (gleba a podlewanie),
 • Rośliny najwięcej wody potrzebują na początku sezonu wegetacyjnego. Zmniejsz zatem intensywność nawadniania w drugiej części sezonu. Sterownik „inteligentny” sam dobierze niezbędne dawki nawadniania w zależności od warunków meteorologicznych,
 • Jeśli sterownik daje taką możliwość, ustaw typ roślin w każdej sekcji; skoryguj intensywność nawadniania biorąc pod uwagę nasłonecznienie, wiatr czy specyficzne warunki lokalne (miejsca o zwiększonej bądź zmniejszonej wilgotności).

Zabiegi i pielęgnacja

 • Zadbaj o odpowiednią strukturę gleby w ogrodzie – zwiększ zawartość substancji organicznych odpowiedzialnych za retencję wody,
 • Unikaj zachwaszczenia – chwasty konkurują o wodę i składniki odżywcze,
 • Ściółkuj odsłonięte fragmenty – ściółkowanie zmniejsza parowanie z powierzchni gleby oraz utrudnia kiełkowanie chwastom,
 • Podlewaj ogród nad ranem lub późnym wieczorem, aby uniknąć strat poprzez parowanie,
 • Wykorzystuj deszczówkę – nowoczesne rozwiązania pozwalają automatycznie przełączać system pomiędzy różnymi źródłami, zapewniając dostępność wody do podlewania,
 • Zaprzestań nawadniania podczas silnego wiatru – wiatr zwiększa parowanie oraz zaburza działanie zraszaczy. Unikaj zraszaczy statycznych o dużych zasięgach,
 • Chroń trawnik przed powstawaniem tzw. pilśni – aby ułatwić wodzie wsiąkanie, wertykuluj go i napowietrzaj. Mulczowanie pozwala zmniejszyć parowanie z powierzchni trawnika, jednak zabieg ten wymaga dużo uwagi i konsekwencji,
 • Zmniejsz częstotliwość nawadniania trawnika lub zwiększ dopuszczalny deficyt. Przyczyni się to do głębszego ukorzeniania i jego większej odporności na przesuszenie,
 • Zwiększ wysokość koszenia,
 • Unikaj zbyt częstego nawożenia trawnika – intensywny wzrost zwiększa zapotrzebowanie na wodę. Stosuj tylko nawozy o przedłużonym uwalnianiu,
 • Przyglądaj się roślinom i pamiętaj, że większość preferuje umiarkowaną suszę od nadmiaru wody – żółknący trawnik często jest sygnałem o nadmiarze a nie niedoborze wody.

 

Sprawdź również: