Instalacje PVC w walce ze skutkami zmian klimatu

Systemy rurowe z PVC to jedne z najchętniej wybieranych materiałów do budowy instalacji o najróżniejszych przeznaczeniach. Co więcej, są one chętnie wykorzystywane nie tylko w projektach branżowych, ale także przy tworzeniu rozwiązań niemających z instalatorstwem nic wspólnego.

Monitoring wód podziemnych

Jednym z ciekawszych przykładów zastosowania systemów rurowych z PVC, , jest wykorzystanie rurkształtek do tymczasowego monitoringu wód podziemnych w kilku obszarach chronionych na Pomorzu Zachodnim.

Niezbędnym do przeprowadzenia prac badawczych, zmierzających do ustalenia mechanizmów funkcjonowania ekosystemów na mokradłach, było zbudowanie sieci piezometrów. Czym jest piezometr? To pionowa, perforowana rura zagłębiona w gruncie, dzięki której można określić zagłębienie zwierciadła wody. Pomiarów zwierciadła dokonuje się ręcznie –  gwizdkiem hydrogeologicznym lub automatycznie – zawieszając w piezometrze specjalny czujnik.

Wilczy apetyt… na systemy rurowe z PVC

Podczas analizy kryteriów okazało się, że wymagania stawiane piezometrom są identyczne, jak w przypadku materiałów do budowy instalacji ciśnieniowych. Do produkcji piezometrów zaproponowaliśmy rury PVC 40 mm wraz z korkami i złączkami. Wśród ich najważniejszych zalet należy wymienić:

  • odporność na korozję – muszą wytrzymać wieloletnie, ciągłe zanurzenie w wodzie,
  • niski ciężar – wszystkie zostały dostarczone w obszar badań „na piechotę”, niejednokrotnie w trudnym, podmokłym terenie,
  • łatwość i szybkość obróbki oraz łączenia – niektóre piezometry zagłębione są na kilka metrów w gruncie, inne wymagały skrócenia w terenie,
  • pewność połączenia – nie mogą się rozłączyć podczas wyciągania po zakończeniu badań,
  • nietoksyczność – przy ciągłym zanurzeniu w roztworze glebowym nie mogą uwalniać się do środowiska żadne toksyczne substancje.

Należy zaznaczyć, że wśród zalet systemów rur z PVC, nie odnotowano odporności na wilcze zęby.

Budmech dla zrównoważonej gospodarki wodnej

Zawsze cieszy nas, gdy nasze nawet niewielkie działania przyczyniają się do racjonalnej gospodarki wodnej, sprzyjają retencji lub lepszemu wykorzystaniu wody. Mamy nadzieję, że wyniki badań przyczynią się do lepszej ochrony i rewildingu, czyli próbie przywrócenia i ochrony naturalnych procesów, jakże ważnych w świetle zmieniającego się klimatu, ekosystemów na mokradłach.