Instalacja nawodnieniowa z układem filtracji (AZUD) wód podziemnych i doborem technologii dozowania z użyciem pomp dozujących Injecta.

INWESTYCJA: Borówka wysoka uprawa produkcyjna

PROJEKT: Instalacja nawodnieniowa z układem filtracji wód podziemnych i doborem technologii dozowania z użyciem pomp dozujących.

ZAKRES PRAC: Założenia projektowe, dostawa materiałów

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ ROZWIĄZANIApompy dozujące TAURUS, pompy dozujące ATHENA, Miernik EC i pH Azud, linie kroplujące Azud.

GENERALNY WYKONAWCA/ DOSTAWCA: AquaTom Tomasz Kroc/Budmech sp. z o.o. sp.k.

Instalacja przygotowywana była pod nowe nasadzenia krzewów borówki wysokiej na plantacji produkcyjnej. W realizacji wykorzystano linie kroplujące Azud o niskiej wydajności (1,0lph na kroplownik) ze względu na właściwości profilu glebowego i szybkie przesiąkanie wody. Dzięki równomiernemu podziałowi wydajności sekcji, zastosowano najbardziej trwałą i ekonomiczną instalację fertygacji w postaci pomp dozujących. Ze względu na właściwości wody głębinowej instalator zbudował automatyczną stację filtracji na złożach. Cała instalacja pracuje w trybie automatycznym z wykorzystaniem sterownika nawodnieniowego i elektrozaworów.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas