Budowa instalacji nawodnieniowej wraz z mikserem dozującym i filtracją automatyczną

INWESTYCJA: Plantacja borówki amerykańskiej – nawadnianie wraz z fertygacją

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: Budowa instalacji nawodnieniowej wraz z mikserem dozującym i filtracją automatyczną.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ ROZWIĄZANIA: elektrozawory Bermadfiltry Azud Helix Automatic, kształtki PVClinie kroplujące Paladrip.