Instalacja nawadniania plantacji malin (linie kroplujące, filtracja, sterowanie).

INWESTYCJA/PROJEKT: System nawadniania plantacji malin

INWESTOR: GO Sławomir Fabiański

ZAKRES PRAC: Założenia projektowe, dostawa materiałów

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ ROZWIĄZANIAFiltry AZUD Helix, Filtry żwirowe DROP 400 mm,

Sterowniki RainBird ESP-RZX 8 Wi-fi, Elektrozawory Bermad, Linia Kroplująca AZUD Genuin PC 1l/h x 0.33 m

GENERALNY WYKONAWCA/ DOSTAWCA: Wateko M.T. Pychyński

OPIS REALIZACJI: Źródłem zasilania instalacji w wodę jest duży zbiorniki ziemny. Do filtrowania wody użyto dwóch zbiorników Drop 400 mm ze złożem bazaltowym, płukanych automatycznie. Dodatkowo zamontowano manualny filtr dyskowy AZUD Helix. Całość plantacji podzielono na 4 sekcje. Nad pracą zaworów trójdrogowych Bermad i elektrozaworów na plantacji, czuwa sterownik Wifi Rainbird ESP. Tym, co czyni tę instalacje wyjątkową, jest źródło jej zasilania w energię elektryczną. Prąd pozyskiwany jest z instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii. W miejscu realizacji inwestycji Klient nie ma dostępu do sieci energetycznej, dlatego zdecydował się na rozwiązanie, które zasila instalację nawodnieniową z odnawialnych źródeł energii OFF-GRID.

INFORMACJI NA TEMAT TEJ REALIZACJI UDZIELA: Mariusz Brzeziński, Konsultant ds. Projektów, +48 722 212 210 , mariusz.brzezinski@budmech.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas