Instalacja do chłodzenia serwerów w obiekcie typu data center

INWESTOR: Polcom S.A.

PROJEKT: Rozbudowa infrastruktury data center.

ZAKRES PRAC: Instalacja chłodnicza do chłodzenia serwerów w obiekcie typu data center.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ ROZWIĄZANIA: Systemy z PVC-U, Netvitc System .

WYKONAWCA TECHNOLOGII CHŁODZENIA/ DOSTAWCA:  MUEHSAM Jan Krzysztof i Wspólnicy Spółka Jawna/ Budmech.

Wyniki analiz ekspertów z Instytutu Energetyki Odnawialnej wskazują na nieunikniony i bezwzględny wzrost kosztów produkcji energii w Polsce, w okresie do 2040 roku. Wynika to przede wszystkim z braku wcześniejszych inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne źródła energii i wydłużonych procesów inwestycyjnych w energetyce. Wzrost wysokości taryf, dotyczyć będzie wszystkich grup odbiorców, w tym także, a nawet przede wszystkim, dużych przedsiębiorstw takich jak Polcom S.A.

Inwestycje w bezpieczeństwo

Od samych początków działalności firma Polcom promuje działania proekologiczne w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne. W odpowiedzi na pesymistyczne prognozy z rynku energii elektrycznej oraz w celu podniesienia bezpieczeństwa usług poprzez zwiększenie mocy chłodniczej oraz energetycznej, Polcom przeznaczył 20 mln złotych na inwestycje rozwojowe obiektów typu data center w Skawinie i Alwernii.

Środki na dofinasowanie projektu pozyskane zostały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (w zakresie 4 Osi Priorytetowej Regionalnej Polityki Energetycznej, Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA), w ramach konkursu organizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Systemy PVC-U oraz Netvitc System od Budmech

W ramach rozbudowy infrastruktury data center wykonano system instalacji chłodniczej do chłodzenia serwerów. Za wykonanie instalacji odpowiedzialna była firma Muehsam Jan Krzysztof i Wspólnicy Sp. j. Zastosowanie innowacyjnego systemu chłodzenia DLC (Direct Liquid Cooling), wymagało budowy sieci rurociągów z elementów wykonanych z PVC-U – odpornych na korozję, lekkich i łatwych w montażu. W obu ośrodkach data center, zastosowano także unikalny system łączenia elementów – Netvitc System. Dostawcą obu grup produktów była firma Budmech.

Oszczędności i korzyści

Wdrożenie projektu poprawiło efektywność energetyczną procesu wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji precyzyjnej, z budową instalacji fotowoltaicznej i wykorzystania ciepła odpadowego w ośrodkach data center w Skawinie i Alwerni. Celem całości projektu, było zwiększenie oszczędności energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. W kontekście biznesowym, efektywność energetyczna, a co za tym idzie bezpieczeństwo danych i najwyższa jakość usług, niesie realne korzyści dla coraz większej rzeszy klientów.