Fertygacja w uprawie borówki wysokiej – pompy dozujące Injecta.

Inwestor posiadający kilka różnych upraw w odległych od siebie lokalizacjach postanowił zainwestować w system fertygacji na plantacji borówki wysokiej. Ze względu na koszt inwestycyjny nie zdecydował się na mikser nawozowy. Wybrał pompy dozujące, które są bardzo trwałym rozwiązaniem, co w połączeniu z łatwością kontroli pozwoliło zbudować zdalnie zarządzaną przepompownię. Za dozowanie dwóch koncentratów nawozowych odpowiadają pompy dozujące Taurus, a dla autonomicznej kontroli pH wykorzystano pompę dozującą do stężonego kwasu GEA, wyposażoną w sondę pH. Do sterowania układem dozującym, pompą główną oraz elektrozaworami Bermad, wykorzystano sterownik PLC z programem napisanym przez automatyka.

Nawadnianie

Przystępując do procesu projektowania systemu nawadniania, zgodnie z dobrą praktyką, przyjęliśmy podział na równomierne kwatery. Podział uwzględnia jednak różnice w odmianach i wynikające z tego różne potrzeby wodne i pokarmowe roślin. Ze względu na ukształtowanie terenu, długość ciągów i charakterystykę gleby, w projekcie zaproponowaliśmy linię kroplującą bez kompensacji ciśnienia AZUD PRO 1.0 l/h z rozstawem kroplowników co 33cm. Z tego względu szczególną wagę przyłożyliśmy do dobieranych przekrojów rurociągów głównych i poprzecznych uwzględniając sumaryczne straty ciśnienia tak, aby cały system zachowywał jak najbardziej równomierny wypływ na całym areale uprawy. Sekcje nawodnieniowe uruchamiane są za pomocą niezawodnych elektrozaworów Bermad serii 200.

Przepompownia

Jako budynek przepompowni wykorzystano kontener morski ocieplony pianą natryskową. Jest to rozwiązanie trwałe, szybkie w realizacji i skutecznie zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych. Jednocześnie w razie potrzeby istnieje możliwość zmiany lokalizacji pompowni w przypadku modernizacji lub rozbudowy instalacji.  W kontenerze  ulokowano sterownik, urządzenia pomiarowe, pompy dozujące, zbiorniki na pożywkę i kwas wraz z mieszadłami oraz niewielki magazyn nawozów. Dodatkowo zainstalowano system wentylacji mechanicznej oraz zdalnego monitoringu otoczenia. W celu zachowania prawidłowej ochrony sensorów pomiarowych na wejściu układu znajduje się filtr dyskowy Azud Helix, drugi taki sam filtr zlokalizowany jest na wyjściu układu hydraulicznego i spełnia funkcję ochronną dla elektrozaworów i linii kroplujących wychwytując zanieczyszczenia niesione np. z koncentratami nawozowymi.

Fertygacja

Pompy dozujące Taurus – dozowanie nawozów

Głównymi kryteriami przy wyborze systemu fertygacji przez inwestora były: trwałość, możliwość zautomatyzowania i ekonomia. Zastosowano elektromechaniczne, membranowe pompy dozujące TAURUS, zdolne do dozowania stężonych mieszanek nawozowych i kwasu dzięki membranom z PTFE (Teflon®), ceramicznym kulom zaworów zwrotnych oraz głowicy dobieranej w zależności od dozowanych substancji. Zastosowane pompy dozujące Taurus charakteryzują się wysoką trwałością w porównaniu z popularnymi na rynku dozownikami,  jednocześnie pozostając rozwiązaniem atrakcyjnym cenowo.

Pompy dozujące Gea – dozowanie kwasu

Korekta pH odbywa się niezależne od mieszanek nawozowych, dzięki czemu inwestor nie musi obliczać dawki kwasu jako dodatku do mieszanki nawozu rozpuszczalnego jak ma to miejsce w większości zaleceń fertygacyjnych. Zastosowano w tym celu precyzyjną elektromagnetyczną pompę membranową GEA o pracy proporcjonalnej do odczytu pH. Sonda pH umieszczona w rurociągu  bada na bieżąco odczyn wody. Na podstawie jej odczytu pompa koryguje częstotliwość pracy tak, by uzyskać oczekiwaną wartość pH.

Nie jest to rozwiązanie, jakie funkcjonuje w mikserach nawozowych- stosowane jest najczęściej w obiegach zamkniętych. Odpowiednio przemyślane i zabezpieczone z powodzeniem sprawdza się w systemach fertygacji– opisuje Andrzej Szerszeniewski Inżynier ds. Projektów w zakresie fertygacji i dozowania w firmie Budmech

Elektromagnetyczne pompy membranowe przeznaczone są do dozowania bardzo małych, precyzyjnych dawek agresywnych środków. W tym przypadku dozują kwas o wysokim, handlowym stężeniu. W strefie agro sprawdzają się również do dozowania preparatów opartych o nadtlenek wodoru jak Huwasan®, Ecodes®, środków ochrony roślin czy innych stężonych preparatów. Ponadto zasada działania pomp dozujących eliminuje kontakt z zanieczyszczeniami i silnym przepływem wody w układzie nawodnieniowym, co ma miejsce w niektórych rozwiązaniach proporcjonalnych. Zasilone z sieci energetycznej pobierają dozowany środek bezpośrednio ze zbiornika i tłoczą bezpośrednio do magistrali systemu nawodnieniowego.

Sterowanie

Za układ sterujący odpowiada „szyty na miarę” sterownik PLC oparty o Siemens LOGO, wykonany wg potrzeb i wskazań inwestora. Kontroluje on między innymi pracę falownika głównej pompy wody na podstawie odczytu przetwornika ciśnienia. Za kontrolę przepływu, definiującą wiele parametrów systemu odpowiada wodomierz typu Woltmann. Sterownik kontroluje pracę elektrozaworów, czas ich pracy, uruchamia też pompy dozujące, mieszadła na zbiornikach z pożywką nawozową. Taki układ może być kontrolowany zdalnie bez obecności na plantacji m.in. dzięki podtrzymaniu zasilania z wykorzystaniem zasilacza UPS będącego jednocześnie zabezpieczeniem przed wahaniami parametrów sieci energetycznej. Rozwiązania wykorzystujące PLC są bardziej kosztowne, pozwalają jednak uniezależnić się od ograniczeń jakie przed wymagającymi inwestorami stawiają gotowe sterowniki nawodnieniowe. Tego typu rozwiązania niosą tak dużo korzyści, że ich popularność rośnie w ogólnym obrazie systemów nawadniania w Polsce” – podsumowuje Andrzej Szerszeniewski.

Inwestor podkreśla, że układ funkcjonuje dokładnie tak jak tego oczekiwał.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań do fertygacji dla Twojej uprawy, skontaktuj się z naszym Specjalistą.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas