Fertygacja w uprawie borówki wysokiej – pompy dozujące Injecta

INWESTYCJA: Plantacja borówki wysokiej – instalacja pod nowe nasadzenia

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: Nawadnianie, sterowanie i technologia fertygacji w uprawie borówki wysokiej – nowe nasadzenia 3hA

WYKORZYSTANE ROZWIĄZANIA: Linia kroplująca AZUDFiltry AZUD Helix, armatura PEF, zawory kulowe, zawory zwrotne ze sprężyną, elektrozawory Bermad, wodomierz typu Woltmann, pompa dozująca TAURUS, pompa dozująca stężony kwas GEA, mieszadła