Dozowanie nawozów w systemach nawadniania. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W dzisiejszym wpisie przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące pomp dozujących stosowanych do fertygacji. Odpowiemy m.in. na pytania czemu są potrzebne, jakie rodzaje zabezpieczenia należy stosować podczas dozowaniu nawozów i ile pomp dozujących potrzeba, aby przeprowadzić fertygację.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak działa pompa dozująca? 

Pompy dozujące zasilane prądem elektrycznym przekształcają ruch silnika lub elektromagnesu w ruch głowicy dozującej. Głowica odpowiada za podanie odpowiedniej dawki środka z ciśnieniem wyższym niż panujące w układzie nawodnieniowym 

Ile pomp dozujących potrzebuję kupić, żeby prowadzić fertygację? 

Wystarczy jedna pompa do dozowania roztworu nawozu zmieszanego z kwasem jednak w takim układzie konieczna jest zmiana pożywki pomiędzy cyklami fertygacji. Nawozy, których nie można mieszać ze sobą (np. wapniowy z fosforanowym) muszą być przygotowywane i podawane osobno. Wymusza to opróżnienie zbiornika lub zastosowanie dwóch zbiorników i zaworów do selekcji pożywki, aby uniknąć szkodliwego strącania osadów.  

Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch pomp i jednoczesne dozowanie roztworów dwóch pożywek w tym jednej ze skorygowanym pH. Pozwala to przygotować stężone roztwory pożywek na kilka dni i automatyczną fertygację bez konieczności codziennej pracy przy układzie dozowania. 

Układ z dwiema pompami do nawozów + pompa do stężonego kwasu pozwala wyeliminować konieczność pracy ze stężonym kwasem (przelewanie, rozcieńczanie) a tym samym zminimalizować ryzyko wypadku. Praca z kwasem ogranicza się do otwarcia kanistra z kwasem i wsadzenia do niego lancy ssącej. 

 Skąd wiem, ile kwasu i nawozu podawać? 

Ilość pożywki oraz kwasu można ustalić na kilka sposobów. Jednym z nich jest postępowanie zgodnie z zaleceniami ilościowymi nawożenia przygotowanymi przez doradcę lub firmę nawozową . Kolejnym sposobem jest manualne ustalenie dawki na podstawie manualnego odczytu pH i EC ręcznym miernikiem. Trzeci ze sposobów to wykorzystanie lektora lub miernika pH i EC do pomiaru ciągłego. Takie urządzenie mierzy parametry wody w rurociągu i pozwala na wygodną obserwację zmian w trakcie pracy systemu nawadniania.  

Skąd wiem ile kwasu i nawozu podaje pompa?  

Najprostszą metodą jest pomiar ubytku dozowanej cieczy w czasie pracy pompy dozującej.
Jeśli w ciągu 10 minut pompa pobrała 20 litrów cieczy to jej wydajność wynosi 120 litrów na godzinę.  

Czy mogę sam zainstalować pompę czy potrzebuję wynająć fachowca? 

Pompa dozująca jest prostym urządzeniem, które należy podłączyć do zasilania sieciowego, zabezpieczyć oraz podłączyć hydraulicznie. Nie jest to trudne, jednak wymaga podstaw wiedzy o zabezpieczeniach, wiedzy o podstawach elektryki oraz doświadczenia hydraulicznego  

Co jest lepsze pompa dozująca czy Dosatron? 

Nie można bezpośrednio porównywać dwóch różnych technologii, Dosatron ma przewagę w proporcjonalności, sprawdza się zatem w układach o znacząco różnych przepływach pomiędzy sekcjami. Konstrukcyjnie jednak dozowniki proporcjonalne są złożone mechanicznie, przez co podatne na uszkodzenia zanieczyszczeniami niesionymi z wodą, z dozowaną cieczą oraz z jej agresywnością. Pompy dozujące wyposażone w membrany z PTFE są niezwykle trwałe, nie mają elementów mechanicznych mających kontakt z przepływającą wodą, ich żywotność jest zatem znacznie dłuższa.  

Czy mogę podłączyć pompę do sterownika nawodnieniowego? 

Tak, każdy sterownik nawodnieniowy na rynku ma wyjście dla zaworu głównego, pompy nawodnieniowej, podłączenie zasilania pompy dozującej do tego wyjścia za pomocą przekaźnika sprawi, że pompa będzie pracować automatycznie razem z każdym zaworem nawodnieniowym. Istnieją na rynku również sterowniki z dedykowanym programem do fertygacji.  

Czy części zamienne dostępne są „od ręki”? 

„Od ręki” dostępne są wszystkie elementy ulegające eksploatacji lub zniszczeniu w wyniku błędów instalacyjnych. Są to takie elementy jak membrana, zawory ssawne głowicy oraz zawory tłoczne, w niektórych przypadkach kompletna głowica dozująca.  

Jaka pompa do rury 90?

Po uwzględnieniu maksymalnych ciśnień pracy instalacji pompę dobiera się do przepływu w rurociągu oraz stężenia dozowanej pożywki. Większość nawozów jednak w ogólnym zaleceniu dozowane jest w proporcji 1:100 (1 litr stężonej pożywki na 100 litrów wody). Pompa dozująca 310 litrów na godzinę będzie zatem polecana do przepływu do 31 m3/h. 

Czy wysokie ciśnienie pompy dozującej nie uszkodzi instalacji?

W trakcie pracy instalacji nawodnieniowej ilość dozowanego płynu jest proporcjonalnie niewielka do przepływu wody. Sprawia to, że pompa dozująca nie zwiększa znacząco ciśnienia w układzie. Należy jednak zadbać o zabezpieczenie nadciśnieniowe oraz zabezpieczenie przed pracą pompy dozującej, gdy system nawadniający jest wyłączony.

Jakie zabezpieczenia należy zastosować w przypadku pompy dozującej nawóz? 

Podstawowym zabezpieczeniem jest zasilanie pompy dozującej wyłącznie wtedy, gdy prawidłowo pracuje główna pompa nawodnieniowa. Najprościej zrealizować to za pomocą przekaźnika prądowego który załącza zasilanie pompy dozującej, gdy pracuje system nawodnieniowy. Dodatkowym zabezpieczeniem może być wyłącznik nadciśnieniowy, ochroni on system przed wzrostem ciśnienia w wyniku pracy pompy dozującej na zamkniętym układzie. W przypadku trójfazowych pomp dozujących należy zasilać je za zabezpieczeniem zaniku faz, by jak w przypadku każdego silnika trójfazowego nie dopuścić do pracy bez jednej lub dwóch faz.  

Czy można dozować stężony kwas i czy nie uszkodzi to pompy dozującej 

Tak pompy elektromagnetyczne membranowe jak ATHENA czy GEA wykonane są z materiałów odpornych na stężone kwasy. Dodatkowo dozowanie stężonego kwasu podnosi bezpieczeństwo eliminując konieczność przelewania i rozcieńczania. W przypadku pomp dozujących do nawozu Taurus dopuszczalne stężenie kwasu azotowego, fosforowego i siarkowego jest znacznie wyższe niż to, które konieczne jest do uzyskania pożądanego pH w przypadku fertygacji roślin wymagających niskiego pH jak borówka wysoka.  

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań do fertygacji dla Twojej uprawy, skontaktuj się z naszym Specjalistą.