Centrum wspinaczkowe „Sky Park” w Lublinie

Materiał: Rekord 42

  • wysoka intensywność użytkowania
  • odporność na działanie mikroorganizmów
  • łatwość konserwacji
  • antypoślizgowość
  • stały pobyt ludzi