Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Ujazd

INWESTYCJA/PROJEKT: Budowa SUW w miejscowości Osiedle Niewiadów

INWESTOR: Gmina Ujazd

ZAKRES PRAC: Dostawa materiałów na potrzeby budowy instalacji PVC-U w SUW

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ ROZWIĄZANIA: Rury PVC-Uzawory motylkowe PVC-U Hidroten, zawory motylkowe PVC-U Netvitc System® Hidroten, zawory motylkowe PVC-U Hidroten Netvitc z siłownikiem elektrycznym J+J

GENERALNY WYKONAWCA/ DOSTAWCA: Przedsiębiorstwo Inżynierskie ProEko/ Budmech Sp. k. sp. z o. o.

INFORMACJI NA TEMAT TEJ REALIZACJI UDZIELA: Dariusz Wieczorek, +48 726 565 610dariusz.wieczorek@budmech.pl

Stacja Uzdatniania Wody jest zlokalizowana na terenie obiektu sportowego, stadionu piłkarskiego w miejscowości Osiedle Niewiadów. Głównym zadaniem SUW jest wspomaganie zaopatrzenia w wodę mieszkańców Osiedla Niewiadów. Ponadto, w sezonie letnim stacja ma za zadanie zaopatrywać w wodę pobliski staw kąpielowy oraz instalację nawodnieniową płyty boiska sportowego. Zbiorniki retencyjne przynależne do SUW będą dodatkowo stanowić zabezpieczenie przeciwpożarowe dla Osiedla Niewiadów i Gminy Ujazd. Inwestorem jest Gmina Ujazd, a eksploatatorem ujęcia jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Niewiadowie.