Budmech & Światowy Dzień Oceanów

Święto Oceanów zostało oficjalnie ustanowione przez ONZ w 2008 roku. Celem święta jest propagowanie wiedzy na temat oceanów i znajdującej się w nich flory i fauny oraz zanieczyszczenia oceanów. Jest okazją do podejmowania działań mających na celu ochronę dzikiej przyrody i zagrożonych siedlisk morskich i oceanicznych.

Zmiany klimatyczne i zakwaszanie oceanów

Zmiany klimatyczne kojarzą się nam głównie ze wzrostem średniej temperatury na Ziemi spowodowanym wzrostem stężenia CO2 w atmosferze. To właśnie oceany absorbują większość nadmiaru dwutlenku węgla, co niestety prowadzi do zwiększenia ich kwasowości. Proces ten przyspieszył w ostatnich latach, a od XX wieku zakwaszenie oceanów wzrosło o 30%! Najbardziej wrażliwymi ekosystemami na ten proces są organizmy tworzące rafy koralowe. W wyniku spadku pH wiele wapiennych struktur tych organizmów rozpuszcza się w wodzie, co prowadzi do ich stopniowego zanikania. Zakwaszanie oceanów przyczynia się zatem do powolnej degradacji tych różnorodnych ekosystemów morskich

Jak pomóc oceanom?

Najprościej poprzez wybory, których dokonujemy jako ludzie, pracownicy i konsumenci. Przypadające na 8 czerwca obchody Światowego Dnia Oceanów to najlepsza okazja do zrobienia bilansu działań na rzecz oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Koncepcja ta wpisuje się w działania firmy Budmech na rzecz promocji i rozwoju zrównoważonej gospodarki wodnej.

Aby ratować oceany, potrzebne jest wiele działań. Zacznijmy od najprostszych:

  • oszczędzania wody,
  • stosowania detergentów, które ulegają biodegradacji,
  • segregowania śmieci.

Zadbajmy o to, aby oceany tętniły życiem!