Budmech na warsztatach dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody

W ostatnich dniach września, specjaliści z Działu Systemy Rurowe firmy Budmech wzięli udział w warsztatach dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody. Warsztaty odbywają się co roku, nie licząc dwuletniej przerwy spowodowanej pandemią, przyciągając ekspertów z całego kraju.

Podczas trzech dni trwania warsztatów, uczestnicy mieli okazję zaczerpnąć i podzielić się wiedzą z eksploatacji obiektów uzdatniania wody oraz poznać nowe technologie w braży wod-kan. Celem warsztatów i towarzyszącej im konferencji była wymiana poglądów, opinii oraz prezentacja praktycznej wiedzy opartej na wieloletnim doświadczeniu zaproszonych prelegentów.

Dział Systemy Rurowe Budmech uczestniczył  w wydarzeniu także jako wystawca. Cieszymy się, że nasze stoisko było tak licznie odwiedzane i że mogliśmy zaprezentować nasza ofertę szerokiemu gronu specjalistów w dziedzinie SUW – podsumowuje Łukasz Piotrowski, Menedżer Działu Systemy Rurowe Budmech.