Budmech na spotkaniu Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki

Perspektywy dla rynku borówki w Polsce rysują się w jasnych barwach, zwłaszcza z uwagi na przewidywany wzrost wolumenu produkcji oraz zwiększone zainteresowanie owocami jagodowymi na rynkach wewnętrznych i międzynarodowych. Niemniej jednak, rozwój tej gałęzi rolnictwa napotyka na przeszkody, takie jak widoczny niedobór siły roboczej oraz konkurencyjność producentów z innych krajów, na przykład z Ukrainy. Dwa dni spotkań stanowiły doskonały moment do przeglądu potencjalnych możliwości i zagrożeń związanych z uprawą borówki w Polsce.

O tych i innych wyzwaniach dyskutowali uczestnicy zebrani podczas XXX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki, które odbyło się 5 marca w Suchedniowie. Wśród nich nie mogło zabraknąć przedstawicieli Budmech, z którymi odwiedzający mogli porozmawiać na tematy związane z nawadnianiem owoców jagodowych.