Budmech na Kongresie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gdyni!

W siedemnastej już edycji Kongresu bierze udział ponad 250 osób reprezentujących branżę chemiczną, energetyczną, farmaceutyczną, spożywczą i budowlaną. Wśród Uczestników znajdują się przedstawiciele świata nauki, instytucji oraz firm dostarczających nowoczesne rozwiązania, wśród nich przedstawiciele firmy Budmech.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu uczestnicy, wystawcy i paneliści będą poruszać tematy związane z przebudową systemu energetycznego w kontekście gospodarki wodno-ściekowe i rozmawiać  o nowych rozwiązaniach na miarę oczyszczalni przyszłości. Porozmawiają także o wyzwaniach, które stawia przed nimi dostosowanie się do unijnej dyrektywy ściekowej.

Zapraszamy do rozmowy na nasze stoisko!