Biogazownia i oczyszczalnia ścieków w zakładach przetwórstwa żywności

INWESTYCJA: Biogazownia i oczyszczalnia ścieków Cedrob S.A.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa biogazowni w Zakładach Mięsnych Cedrob S.A. Etap I – Wykonanie instalacji biologicznego oczyszczania ścieków. Usuwanie amoniaku z odcieków po odwadnianiu osadu; Etap II – Budowa instalacji odzyskiwania wody ze ścieków do ponownego użytku tzw. REUSE./ Wykonanie instalacji biogazowni.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ROZWIĄZANIA: Systemy z PVC-U, Systemy z PE