Biogazownia i oczyszczalnia ścieków

INWESTOR: Cedrob S.A.

PROJEKT: Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa biogazowni w Zakładach Mięsnych Cedrob S.A.

ZAKRES PRAC: Etap I – Wykonanie instalacji biologicznego oczyszczania ścieków. Usuwanie amoniaku z odcieków po odwadnianiu osadu; Etap II – Budowa instalacji odzyskiwania wody ze ścieków do ponownego użytku tzw. REUSE./ Wykonanie instalacji biogazowni.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY/ PRODUKTY/ROZWIĄZANIA: Systemy z PVC-U, Systemy z PE

GENERALNY WYKONAWCA/ DOSTAWCA: Nijhuis Industries/Budmech.