Szkolenie z zaworów marki Gemü dla Działu Systemów Rurowych

W dniu 05.07.2022 w siedzibie Budmech w Woli Mrokowskiej odbyło się szkolenie. Przeprowadzone zostało przez przedstawiciela firmy AFT – dystrybutora zaworów marki Gemü. W szkoleniu uczestniczył zespół Działu Systemy Rurowe. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu oferty marki Gemü.

W trakcie szkolenia, uczestnicy mieli okazję omówić budowę oraz zastosowanie zaworów z tworzyw sztucznych, membranowych, membranowych pneumatycznych i elektrycznych, armatury zabezpieczającej, zaworów nadmiarowych i regulacyjnych.

Nabytą podczas szkolenia wiedzę będzie można z powodzeniem wykorzystać przy tworzeniu nowych ofert i podczas rozmów z Klientami.