Z szacunkiem do wody, z miłością do świata – Światowy Dzień Wody 2022 w Budmech

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca.

Światowy Dzień Wody ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Co więcej, w ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i bezpiecznej wody pitnej może spaść aż o 40%. Do 2050 roku zapotrzebowanie na wodę wzrośnie dwukrotnie, a ponad połowa światowej populacji będzie zagrożona jej deficytem. Postępujący kryzys wodny to wynik zmian klimatycznych, w wyniku których dochodzi do pustynnienia wielu obszarów na świecie. Zasoby wody zdatnej do picia ubożeją, a koszt jej wydobycia staje się coraz większy. Naturalne kataklizmy, takie jak cyklony, huragany czy sztormy grożą zanieczyszczeniem całych zasobów wodnych, zwiększając ryzyko chorób. Coraz wyższa temperatura powietrza, wywołana globalnym ociepleniem, ułatwia rozwój patogenów w źródłach wody pitnej, czyniąc ją niebezpieczną dla zdrowia.

Najnowsze dane WHO i UNICEF nie napawają optymizmem:

 • 2 miliardy czyli 25% populacji Ziemi bez dostępu do wody pitnej,
 • 100 milionów mieszkańców Europy z utrudnionym dostępem do czystej wody,
 • 25% ludzi na świecie bez bieżącej wody w miejscu zamieszkania,
 • 50% ludzi na świecie bez dostępu do sanitariatów.

Zasoby wody na Ziemi

 • Woda zajmuje 71% powierzchni Ziemi. Obejmuje przede wszystkim morza, oceany, rzeki, stawy i jeziora,
 • Największą część wody, bo aż 97,5%, zajmują oceany. Niestety, woda morska nie nadaje się do spożycia ze względu na swoje zasolenie,
 • Jedynie 2,5% wodnych zasobów ziemi to wody słodkie, jednak większość z nich uwięziona jest w lodowcach i śniegach,
 • Tylko 1% światowych zasobów wody to wody pitne.

Woda w Polsce

 150 litrów w ciągu doby – to średnie zużycie wody na 1 osobę w Polsce. W USA to 575 litrów, a w Mozambiku – 5 litrów. Ze względu na zasobność wody, Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie.

Jak Polacy używają wody?

 • 36% do mycia się,
 • 15% do prania,
  10% do mycia naczyń,
 • 6% do sprzątania,
 • Tylko 3% do picia,
 • Aż 30% do celów sanitarnych!

Jak oszczędzać wodę?
Najprościej poprzez wybory których dokonujemy jako ludzie, pracownicy i konsumenci. Przypadające na 22 marca obchody Światowego Dnia Wody to najlepsza okazja do zrobienia bilansu działań na rzecz jej oszczędzania. Koncepcja ta wpisuje się w działania firmy Budmech na rzecz promocji i rozwoju zrównoważonej gospodarki wodnej.

Systemy Rurowe
Nawet 70-74% zużycia wody w Polsce przypada na przemysł, który rocznie wykorzystuje jej niespełna 7 miliardów metrów sześciennych. Znaczące oszczędności ekonomiczne i ekologiczne może dawać jej wtórne wykorzystanie w (obiegu zamkniętym) po jej uzdatnieniu.

UZDATNIANIE WODY

Systemy Nawadniania
Produkcja jednego przeciętnej wielkości jabłka wymaga „zużycia” aż 125L wody. Produkcja 1kg ziemniaków to ponad 250L wody. Dzięki zastosowaniu precyzyjnego nawadniania w rolnictwie oszczędzamy wodę dla przyszłych pokoleń.

NAWADNIANIE KROPLOWE

Systemy Dachowe
Wtórne użycie wody, takie jak stosowanie wody deszczowej, jest ekologiczne i opłacalne pod względem ekonomicznym. Instalacja odzysku wody pozwala zmniejszyć zużycie wody nawet o 40%.

ZBIERACZ WODY DESZCZOWEJ

Systemy Hydroizolacji
Zielony dach chłonie wodę deszczową poprzez buforowanie jej w warstwie roślinnej, podłożu i warstwie drenującej. Opóźnia odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, oczyszcza wodę deszczową i tym samym przyczynia się oszczędzania wody poprzez stabilizację poziomu wód gruntowych, zmniejszenie obciążenia szczytowego sieci kanalizacyjnej oraz eliminując ryzyko powodzi.

ROŚLINNOŚC DACHOWA

Podłogi Obiektowe
Nowoczesne rozwiązania dla podłóg obiektowych charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami użytkowymi. Dzięki nim, procesy konserwacji i czyszczenia zostały maksymalnie uproszczone, gwarantując min. oszczędność wody.

WYKŁADZINA PVC LINO NOVOLFOR FATRA

[Liczba ocen: 1 Średnia: 5]