Dołączamy do ekipy “Szlachetnej Paczki”

Z dumą i radością informujemy, że w tym roku firma Budmech zasiliła szeregi “Szlachetnej Paczki”. Dzięki wielkiemu sercu pracowników, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w pomoc, jak również hojności kierownictwa firmy, potrzebująca rodzina otrzymała ogromne wsparcie i mogła cieszyć się wyjątkowymi świętami.

„Szlachetna Paczka” to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy. Ideą projektu jest przekazywanie bezpośredniej pomocy, by była ona skuteczna, konkretna oraz sensowna. W “Szlachetnej Paczce” darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób ubogich. W szczególności dotyczy to rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi, członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin dotkniętych nieszczęściem oraz takich, w których bieda jest niezawiniona.