Wsparcie projektowe

 

Dzięki szerokim kompetencjom i doświadczeniu naszych doradców, wspólnie z firmą wykonawczą i inwestorem tworzymy najbardziej optymalne rozwiązania. Traktując każdą inwestycję  indywidualnie, analizujemy szereg parametrów niezbędnych do właściwego zaprojektowania instalacji. Podstawową kwestią jest funkcja obiektu oraz rodzaj medium, jakie będzie transportowane. Nie bez znaczenia są również potrzeby i możliwości inwestora.

Ponadto w ramach wsparcia projektowego nasi Klienci mogą korzystać z naszych bibliotek do projektowania BIM (Building Information Modeling), w oprogramowaniu Revit. Materiały te pozwalają na sprawne tworzenie i modelowanie instalacji.

Autodesk Revit to profesjonalny program do modelowania budynków i informacji budowlanych (BIM) w przenośnych formatach. Ponadto Revit ma możliwości projektowania architektonicznego, inżynierii MEP i budowlanej z możliwością projektowania parametrycznego. Oprogramowanie zawiera gotowy szablon projektu kompletnego systemu z PVC-U.

Baza plików BIM-Revit to wsparcie dla wykonawców realizacji z PVC-U, takich jak:

  • instalacje z wody lodowej,
  • instalacje chemiczne,
  • rurociągi technologiczne,
  • stacje uzdatniania wody,
  • oczyszczalnie ścieków.

Biblioteka dostarczanych przez nasz elementów w formie cyfrowej umożliwia projektowanie w najpopularniejszym oprogramowaniu 3D instalacji z rozbudowanej bazy plików.

Zapraszamy do współpracy!