Dobór technologii uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody

Pojęcie jakości wody do nawadniania obejmuje nie tylko jej wpływ na rośliny, ale też na system nawadniania. W zależności od jej źródła w wodzie często znajdują się zanieczyszczenia, które powodować mogą wadliwą pracę kroplowników, linii i taśm a także niekorzystny wygląd roślin.

Oferujemy dobór technologii uzdatniania wody dla rolnictwa i przemysłu w zakresie:

  • filtracji mechanicznej wód powierzchniowych i podziemnych przy wykorzystaniu filtrów piaskowych o osi poziomej i pionowej, automatycznych filtrów dyskowych oraz mikrosit,
  • usuwania z wody żelaza i manganu w procesie napowietrzania i filtracji przy zachowaniu powszechnie przyjętych rozwiązań inżynierskich.

Proponowane przez nas rozwiązania z powodzeniem znajdują zastosowanie również w innych niż rolnictwo dziedzinach przemysłu np. przemyśle celulozwym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, przygotowaniu wody na cele chłodnicze i wiele innych.

Formularz doboru SUW

    1. Podaj swoje dane w celu realizacji umowy


    2. Określ poniższe parametry    3. Załącz analizę wody z laboratorium (parametry wody niezbędne do przygotowania oferty: pH, zawartość żelaza, zawartość manganu, jony amonowe, utlenialność, twardość, zasadowość) — plik: JPG lub PDF, limit: 24 MB

    Pola wymagane