Szkolenia

We współpracy z dostawcami udostępniamy wszelkie publikacje i zachęcamy do korzystania z odpowiednich aplikacji, w których znaleźć można potrzebne materiały. Dodatkowo nowo otwarte platformy e-learningowe i prowadzone Webinaria umożliwiają korzystanie ze szkoleń online.

Nasi doradcy techniczni zapewniają także obsługę posprzedażową w postaci szkoleń na budowie, zatwierdzanych odpowiednimi certyfikatami autoryzacji.