Projekty dachów płaskich

Projektowanie dachów płaskich

Wraz z asortymentem na dachy płaskie dostarczamy kompletną kalkulację materiałową wraz z  projektem stref wiatrowych, wykonanym zgodnie z obowiązującymi normami. Prawidłowo wykonane obliczenia muszą zawierać precyzyjne określenie materiałów oraz wszystkich czynników i wartości, wpływających na końcowe zapotrzebowanie materiałowe.

Obliczenia siły oddziaływania wiatru z uwzględnieniem stref wiatrowych oraz specyfiki danego obiektu to punkt wyjścia do przygotowania planu zamocowań i wyboru odpowiednich łączników. Nieuwzględnienie tej kwestii może skutkować uszkodzeniem wierzchniej warstwy dachu