Oceny stanu budynków

Współpraca z rzeczoznawcami budowlanymi, laboratoriami badawczymi i ekspertami z dziedziny hydroizolacji daje nam możliwość szybkiego wsparcia w zakresie diagnostyki i oceny stanu technicznego pojedynczych elementów jak i całych budynków czy budowli.

Usługi tego typu skierowane są zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, np. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, inwestorów, serwisów gwarancyjnych, serwisów technicznych, generalnych wykonawców, zarządców nieruchomości.