Inwestor / Projektant

Inwestorom i Projektantom:

  • tworzymy specyfikacje techniczne do projektów, w tym rysunków CAD,
  • dobieramy optymalne rozwiązania, odpowiadające przeznaczeniu obiektów,
  • pomagamy w przygotowaniu dokumentacji i kosztorysów inwestorskich,
  • opracowujemy analizy i oceny techniczne stanu budowli, programy naprawcze,
  • udostępniamy bibliotekę plików i publikacji na platformach e-learningowych,
  • zapewniamy szkolenia z zakresu hydroizolacji obiektów i systemów iniekcyjnych.