Inwestor / Projektant

  • Tworzymy specyfikacje techniczne do projektów, w tym rysunków CAD.
  • Dobieramy optymalne rozwiązania, odpowiadające przeznaczeniu obiektów.
  • Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji i kosztorysów inwestorskich.
  • Opracowujemy analizy i oceny techniczne stanu budowli, programy naprawcze.
  • Udostępniamy bibliotekę plików i publikacji na platformach e-learningowych.
  • Szkolimy z zakresu hydroizolacji obiektów i zielonych dachów.