Generalny wykonawca / Instalator

  • Dostarczamy profesjonalne produkty renomowanych marek, gwarantujących doskonałe efekty przeprowadzonych prac.
  • Dobieramy optymalne systemy, posiadające kompletną certyfikację jakościową.
  • Przygotowujemy szczegółowe wyceny materiałowe, pełne kosztorysy wraz z wyceną kosztów robocizny.
  • Zapewniamy ciągłość dostaw i odpowiedni poziom stanów magazynowych nawet dla najbardziej rozległych w czasie inwestycji.
  • Opracowujemy dokumentacje warsztatowe i dokumentacje powykonawcze.
  • Zapewniamy specyfikacje techniczne dotyczące napraw, uszczelnień, w tym renowacji obiektów.
  • Organizujemy szkolenia teoretyczne i praktyczne dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych.