Generalny wykonawca / Instalator

Generalnym wykonawcom i instalatorom:

  • dostarczamy profesjonalne produkty renomowanych marek, gwarantujących doskonałe efekty przeprowadzonych prac,
  • dobieramy optymalne systemy, posiadające kompletną certyfikację jakościową,
  • przygotowujemy szczegółowe wyceny materiałowe, pełne kosztorysy wraz z wyceną kosztów robocizny,
  • zapewniamy ciągłość dostaw i odpowiedni poziom stanów magazynowych nawet dla najbardziej rozległych w czasie inwestycji,
  • opracowujemy dokumentacje warsztatowe i dokumentacje powykonawcze,
  • zapewniamy specyfikacje techniczne dotyczące napraw, uszczelnień, w tym renowacji obiektów,
  • organizujemy szkolenia teoretyczne i praktyczne dla klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych.