Wzmocnienia konstrukcji betonowych

Fosroc Conbextra Grouts to szeroka gama zapraw na bazie cementowej bądź epoksydowej do wykonywania podlewek, wypełniania otworów i kotwienia elementów. Doskonale sprawdzają się w różnych sektorach budownictwa:

  • obiekty przemysłowe, tj. zakłady produkcyjne od produktów petrochemicznych do produkcji żywności i napojów
  • obiekty inżynierii lądowej, w tym stacje paliw, turbiny wiatrowe, mosty drogowe, kolejowe, porty, tunele
  • obiekty budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego.

Zastosowanie produktów:

  • podlewki pod urządzenia i maszyny,
  • podlewki pod płyty podstaw, np. słupów, szyn suwnic, turbin, łożysk mostowych,
  • mocowanie, kotwienia elementów metalowych w betonie,
  • naprawy, uzupełnianie ubytków, szczelin i kawern w betonie,
  • uszczelnianie głowic pali kotwiących w płytach fundamentowych.

Fosroc Conbextra Grouts są wybierane ze względu na ich wyjątkową zdolność kompensacji skurczu na etapie wstępnego utwardzania i po stwardnieniu. Bardzo dobre właściwości pozwalające na przenoszenie wysokich obciążeń dynamicznych, stabilność, wytrzymałość na ekspozycją chemiczną i ekstremalne temperatury czyni je numerem 1 w branży przy wyborze dla krytycznych sytuacji obciążeniowych.