Hydroizolacja płyt mostów, wiaduktów, koryt balastowych

Posiadamy specjalistyczne rozwiązania do izolacji części nadziemnych obiektów inżynieryjnych. Tunele, mosty, przepusty, wiadukty, ze względu na pełnioną funkcję, muszą być bezusterkowe i długowieczne. Wszelkie remonty w trakcie ich użytkowania są niezwykle kosztowne i problematyczne, np. ze względu na wyłączenie czynnego ruchu drogowego czy kolejowego.

Dobierając system hydroizolacji do tego typu obiektów, najważniejszym kryterium, jakie bierzemy pod uwagę, jest jakość produktu, który zapewni bezusterkową eksploatację. Istotna jest też dynamika prac, aby obiekt mógł być jak najszybciej oddany do użytku.

Przy realizacjach na obiektach inżynieryjnych, zawsze wybieramy najnowsze technologie renomowanych producentów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rozwiązań do izolacji części nadziemnych obiektów inżynieryjnych.