Przepony poziome

Krem iniekcyjny przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie

Krem silanowo-siloksanowy do iniekcji, opracowany w celu zatrzymania podciągania wilgoci na ścianach. Krem iniekcyjny jest wprowadzany bezciśnieniowo w mur lub spoiny murowe, gdzie wnika w sposób kontrolowany i równomiernie w kapilary materiału budowlanego. Krem przenika oraz wypiera wilgoć i wodę kapilarną a silanowy koncentrat reaguje tworząc polisiloksany. Ta reakcja chemiczna tworzy nierozpuszczalne połączenie pomiędzy krzemianową powierzchnią materiału budowlanego a środkiem hydrofobizującym.
Dzięki hydrofobizacji, powierzchnia materiału budowlanego staje się niezwilżalna a transport wilgoci zostaje zahamowany. Materiał budowlany zaczyna wysychać.

Krem iniekcyjny Tradecc PC® AQUADRY GEL

Właściwości:

 • Aplikacja bezciśnieniowa.
 • Krem o konsystencji pasty.
 • Posiada doskonałe właściwości penetracyjne ze względu na długi czas kontaktu z podłożem.
 • Zapewnia, że cała ilość wprowadzonego produktu zostanie wykorzystana do stworzenia poziomej bariery dla cieczy w uszkodzonej ścianie.
 • Po wyschnięciu staje się przezroczysty.
 • Nawet przy wysokim stężeniu wilgoci w konstrukcji, nadal uzyskuje się wysoką skuteczność izolacji.
 • Bardzo wysoki procent składników aktywnych umożliwia skuteczne uszczelnienie już po jednym wstrzyknięciu.


Więcej informacji, dane techniczne i sposób użycia w załączonej broszurze.

Pobierz plik

Krem iniekcyjny Arcan Hydrobloc 715 Diffusion

Właściwości:

 • Konsystencja: krem.
 • Kolor: biały, mleczny.
 • Zawartość substancji czynnej: 99,5%.
 • Gęstość 0,9 kg/l.
 • Punkt zapłonu: > 100°C.
 • Gotowy do stosowania.
 • Bezrozpuszczalnikowy koncentrat silanowy.
 • Łatwe, szybkie i bezpieczne stosowanie.
 • Nadaje się do stosowania przy wysokim stopniu zawilgocenia, do 95%.
 • Bardzo wydajny, kontrolowane zużycie.

 

Więcej informacji, dane techniczne i sposób użycia w załączonej broszurze.

Pobierz plik

Koncentrat siloksanowy do przegród poziomych

HydroBloc-Si-709 to nowy reaktywny samosieciujący koncentrat siloksanowy. Skonstruowany na potrzeby wysoce skutecznych przegród poziomych, chroniących przed podsiąkaniem kapilarnym w zawilgoconych, nasyconych wodą materiałach budowlanych. Za pomocą HydroBloc Si 709 można zapewnić skuteczne uszczelnienie nawet tam, gdzie zawiodły silikon i środki iniekcyjne oparte na silanie. Dla podłoży o stopniu przesiąknięcia wilgocią ≤99%.

HydroBloc Si-709 jest koncentratem. Zależnie od konsystencji materiału budowlanego, należy go rozcieńczyć 10 – 15 częściami wody (z kranu). Stosowanie produktu jest zatem bardzo korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. W kontakcie z materiałem budowlanym, produkt ulega utwardzeniu wskutek reakcji chemicznej. W efekcie zostaje trwale związany ze strukturą materiału budowlanego. Reakcja usieciowania zachodzi w sposób autonomiczny. Produkt zawiera już w sobie starter reakcji.

Reaktywny siloksanowy koncentrat do przegród poziomych Arcan HydroBloc Si 709 integral

Właściwości:

 • Konsystencja: reaktywny rozpuszczalnik siloksanowy.
 • Struktura substancji: klarowna ciecz.
 • Gęstość: ok. 1,01 g/ml w temp. 20°C.
 • Lepkość (bez rozcieńczenia): ok. 2 cSt. w temp. 20°C.
 • Temperatura zapłonu: > 75°C.
 • Zapach: słaby, alkoholowy.
 • Zawartość lotnych związków organicznych: ok. 3%.
 • Identyfikacja substancji: Xi (drażniący).

Więcej informacji, dane techniczne i sposób użycia w załączonej broszurze.

Pobierz plik