Wpusty dachowe

wpusty-dachowe

Wpusty na dachach płaskich są niezbędne do odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji. Stosuje się je zamiast rynien na większych obiektach, typu hale czy centra handlowe.

Wpusty dachowe – rozmieszczenie

Zawsze powinno się montować minimum dwa wpusty. W razie zatkania jednego urządzenia to drugie pełni rolę wpustu awaryjnego, chroniąc obiekt przed zalaniem. Ilość i rodzaj wpustów uzależniona jest od powierzchni dachu, ich przepustowości, możliwego rozmieszczenia, zastosowanego systemu oraz przewidywanych opadów. Za określenie zapotrzebowania i ich rozmieszczenie odpowiada projektant budowlany.

Systemy odwadniania – rodzaje

Możemy rozróżnić dwa systemy odwadniania powierzchni dachowych:

  • grawitacyjny (tradycyjny),
  • podciśnieniowy.

W tradycyjnych systemach odwodnieniowych odprowadzanie wody odbywa się wyłącznie dzięki grawitacji. Natomiast w systemie podciśnieniowym siła grawitacji służy do wytworzenia podciśnienia w przewodach, co powoduje zwiększenie wydajności – zasysania wody z dachu. Zwiększona prędkość przepływu i uniemożliwienie zasysania powietrza pozwala uzyskać duży wzrost wydajności instalacji przy znaczącym zmniejszeniu średnic przewodów, w porównaniu z systemem grawitacyjnym.

Wpusty z kołnierzem

Dla optymalizacji procesu montażu wpustów, możliwe jest wyposażenie ich w kołnierze uszczelniające, będące materiałem hydroizolacyjnym wykonanym z tego samego surowca co membrana.

Wpusty podgrzewane

Dla ułatwienia odwodnienia dachu w okresie zimowym montuje się wpusty z opaską grzewczą. Największe ryzyko zatkania wpustów występuje właśnie przy temperaturach sięgających około zera stopni Celsjusza. W takiej sytuacji wpusty dachowe ogrzewane zapobiegają tworzeniu się czopów lodowych i zamarzaniu tych urządzeń.

Kosze ochronne

Aby wpusty mogły bez przeszkód spełniać swoją rolę, montuje się specjalne kosze ochronne. Zatrzymują one liście i kamienie/żwir, uniemożliwiając przedostawanie się tego typu zanieczyszczeń się do rury spustowej i zatykanie odpływów.