Termoplastyczne taśmy elastomerowe

HydroFlex 275 – system (taśma + klej) do uszczelniania spoin budowlanych. Za pomocą HydroFlex można uszczelnić szczeliny robocze i ruchome w budownictwie nadziemnym i podziemnym, złącza budowlane oraz nawet szerokie rysy wszędzie tam, gdzie nie można wbudować dotychczasowych systemów uszczelniających lub uległy one uszkodzeniu i muszą być naprawione.

System HydroFlex-275 składa się z folii o różnych szerokościach, wyprodukowanych z odpornego na starzenie, termoplastycznego elastomeru oraz specjalnego kleju na bazie żywicy epoksydowej (Silipox 826)

Klej wyróżnia się, obok wysokiej wytrzymałości i bardzo dobrej przyczepności – także na mokrym betonie! – przede wszystkim znakomicie mocnym “spięciem”, tzn. ma znakomitą przyczepność początkową i bardzo dobrze klei się w stanie świeżym. Układanie materiałów HydroFlex jest dzięki temu wyjątkowo łatwe i znacząco prostsze niż w przypadku produktów dotychczas znanych na rynku.

Właściwości taśmy elastomerowej HydroFlex-Band 275:

Typ: rozpuszczalnikowy środek zespalający.
Komponenty: 1.
Gęstość: ok. 1,25 g/ml.
Lepkość: płynna, lekko tiksotropowa.
Kolor (gotowa mieszanka): przezroczysty.
Temperatura stosowania: +8 do 40°C.
Czas wiązania: ok. 10 – 20 minut / 20°C.
Oznakowanie:
Preparat/substancja niebezpieczna: F (łatwo zapalny).
ADR/RID: klasyfikowany.
VOC: 60%.
Końcowa wytrzymałość: po 7 dniach.
Wydłużenie przy zerwaniu: > 300 %.
Naprężenie przy zerwaniu: 12,5 MPa (podłużne i poprzeczne).
Wodoszczelność: 4 bar (czas badania 72 h).
Przepuszczalność pary wodnej: μ 20.000.
Reakcja na ogień: klasa B2 wg DIN 4102-1.
Odporność na korzenie: tak, badanie wg FLL.
Długość rolki: 25 metrów.
Szerokości: 10 cm / 15 cm / 20 cm / 25 cm.
Kolor: biały.

Właściwości kleju Silipox-Kleber 826:

Typ: System na bazie żywicy epoksydowej, bezrozpuszczalnikowy, modyfikowany.
Składniki: 2 (826-A + 826-B).
Proporcje mieszania: 7,4 części A + 2,6 części B (wagowo).
Gęstość (gotowa mieszanka): ok. 1,51 g/ml, 20°C.
Lepkość: pasta, stabilna.
Kolor (gotowa mieszanka): jasnoszary.
Czas przydatności do użycia: po wymieszaniu ok. 60-80 minut przy 20°C.
Temperatura stosowania: +8°C bis 40°C.
Czas wiązania: ok. 24 h / 20°C.
Końcowa wytrzymałość: po 7 dniach.
Oznakowanie:
Preparat/substancja niebezpieczna: Xi, N, zawiera żywicę epoksydową (tylko składnik A).

Więcej informacji, dane techniczne i sposób użycia w załączonej broszurze.

Pobierz plik