Taśmy hydrofilowe

taśma-hydrofilowa-slider-supercast-sw

Fosroc Supercast SW (10,20,30) to pęczniejące w wodzie polimeryczne hydrofilowe elementy hydroizolacyjne. System składa się z pęczniejących elementów hydroizolacji, formowanych sekcji Supercast SW, natryskiwanej pasty Supercast SWX oraz spoiwa Supercast SW.

Sekcje Supercast SW (10,20,30) są wykonane z wysokiej jakości syntetycznych pasków elastomerowych. Pęcznienie gamy produktów Supercast SW jest rezultatem kontaktu pomiędzy wodą i grupami hydrofilowymi, które stanowią bliską część polimerycznej struktury Supercast SW. Te grupy hydrofilowe nie podlegają ekstrakcji i utracie właściwości pęcznienia na skutek długotrwałego lub wielokrotnego namoczenia.

Supercast SWX to szara elastomerowa pasta przeznaczona do nakładania za pomocą pistoletu natryskowego. Może być stosowana jako pęczniejące spoiwo umożliwiające zamocowanie elementów hydroizolacji Supercast SW do betonu. Pasta umożliwia wypełnianie falistości i zagłębień powierzchniowych w betonie poniżej elementu hydroizolacji oraz pęcznieje w tych miejscach, jeśli jest to wymagane.

Główne zalety

 • łatwa instalacja przez wiązanie spoinowe lub zalanie płaszczyzn połączenia
 • produkt Supercast SWX zapewnia pełną integrację sieci Supercast SW i Supercast PVC
 • produkty Supercast SW Adhesive i Supercast SWX mogą być stosowane na wilgotnych podłożach
 • rozwiązuje problemy związane z zabezpieczeniem połączeń z elementami hydroizolacji Supercast PVC
 • właściwości pęcznienia nie są zależne od długoterminowych cyklów zawilgocenia/schnięcia
 • tolerancja dla soli w betonie i wodzie gruntowej
 • zapewnia efektywne uszczelnienie w mokrych warunkach
 • wysoka zdolność przystosowania się do różnych kształtów połączeń

Zastosowania budowlane

 • przerwy robocze w betonowaniu
 • zamki ścian szczelinowych
 • oczepy pali
 • nadlewy starego betonu
 • obróbka przejść rurowych, połączeń konstrukcyjnych w płaszczyźnie pionowej
 • obróbka połączeń antyadhezyjnych
 • aprobata BBA