Taśmy uszczelniające

Każda betonowa ściana oporowa, płyta stropowa w piwnicy, zbiornik, odcinek tunelu musi posiadać szczeliny i przerwy konstrukcyjne. Wszystkie takie szczeliny i przerwy, stykające się bezpośrednio z wodą, muszą być zabezpieczone za pomocą taśm uszczelniających.

Taśmy uszczelniające mogą mieć formę taśm hydrofilowych lub nieprzepuszczalnych taśm z PVC. Umieszcza się je w przerwach konstrukcyjnych podczas betonowania, w celu za­trzymania penetrującej wody. Innym rodzajem taśm są samoprzylepne, rolowane taśmy na bazie butylu lub bitumu, o zróżnicowanych szerokościach i długościach.

Specjalistycznym rodzajem taśm z naszej oferty są taśmy hypalonowe, stosowane w połączeniu z klejami epoksydowymi. Wkleja się je w miejscach przerw roboczych.