Żywice metakrylowe (MMA)

Matacryl MMA to system najnowszej generacji oparty na szybkowiążącej żywicy metakrylowej (MMA) przeznaczony do wykonywania izolacji przeciwwodnych obiektów inżynieryjnych.

System MATACRYL wykorzystywany jest w inżynierii komunikacyjnej do wykonywania:

 1. Izolacji płyt mostowych pod nawierzchnie asfaltowe.
 2. Izolacjo-nawierzchni na obiektach mostowych, obciążonych ruchem pieszym lub ruchem kołowym, w tym na kładkach i chodnikach obiektów mostowych i parkingach, w garażach wielopoziomowych oraz na jezdniach obiektów mostowych.
 3. Izolacja koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych, nie wymagająca warstwy ochronnej podczas wypełniania tłuczniem koryta balastowego.

Główne zalety

 1. Łatwy do nakładania ręcznie lub natryskowo.
 2. Wysoka elastyczność dzięki doskonałej przyczepności do pęknięć nawet w temperaturze -20 ° C.
 3. Możliwość układania przy ujemnej temperaturze.
 4. Membranowa izolacja bezszwowa (brak połączeń pomiędzy nanoszonymi warstwami).
 5. Szybka aplikacja również na układania na powierzchniach pionowych.
 6. Całkowicie utwardzona godzinę po aplikacji.
 7. Bardzo wysoka odporność na uderzenia.
 8. Aprobata IBDIM, BBA/HAPAS niezależnie certyfikowane.