Hydroizolacje płynne

Wśród hydroizolacji płynnych wyróżniamy: mineralne izolacje cementowe (szlamy uszczelniające), bitumiczne powłoki hydroizolacyjne (cienko i grubowarstwowe) oraz płynne izolacje lub membrany na bazie żywic MMA – poliuretanów lub epoksydów.

Izolacje płynne charakteryzują się dużą elastycznością w wysokich i niskich temperaturach. Doskonale mostkują rysy, mają znakomitą przyczepność do różnych podłoży, jak beton, stal, mury ceglane. Wykazują bardzo dużą odporność na sole, wodę morską, roztwory kwasowo zasadowe. Ponadto posiadają dopuszczenia do kontaktu z wodą i ściekami.

Nadają się doskonale do aplikacji w skomplikowanych miejscach, na połączeniach z różnymi elementami typu stal czy stolarka drzwiowa albo okienna. Posiadają niezbędne dopuszczenia do zastosowań wewnątrz obiektów, gdzie wymagane są badania oraz odporność na ciśnienie hydrostatyczne pozytywne i negatywne.

Wszystkie produkty spełniają rygorystyczne wymogi w zakresie certyfikacji CE, za zgodność z normami zharmonizowanymi EN.