Maty drenażowe dachy

Warstwa drenażowa spełnia niezwykle istotną rolę w całej strukturze zielonego dachu. Gromadzi ona wodę i odprowadza jej nadmiar. Podczas okresu suszy, zgromadzona woda może zostać ponownie wykorzystana przez warstwę roślinności, znajdującą się powyżej. Odwodnienie przyczynia się również do właściwego napowietrzenia korzeni roślin.

Zastosowanie maty drenażowej

Wybór odpowiedniego systemu drenującego zależeć będzie od struktury dachu. Z przyjemnością udzielimy wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

Rodzaje mat drenażowych:

  • wytłoczenie 8mm -> dla lekkich ekstensywnych zielonych dachów,
  • wytłoczenie 20mm -> dla lekkich ekstensywnych zielonych dachów wymagających magazynowania wody,
  • wytłoczenie 40mm -> dla intensywnych dachów zielonych,
  • wytłoczenie 60mm -> dla intensywnych dachów zielonych wymagających funkcji retencyjnej.