Modernizacja Linii Kolejowej LK 289 Legnica-Gwizdań-Koźlice

Inwestycja: Modernizacja Linii Kolejowej LK 289 Legnica-Gwizdań-Koźlice  

Zakres prac: Izolacja płyty fundamentowej, izolacja ścian fundamentowych

Materiały: Fosroc Proofex Engage – 1650m2, Fosroc Proofex 3000, Fosroc Proofex 3000MR