Modernizacja Linii Kolejowej LK 289 Legnica – Gwizdań – Koźlice

INWESTYCJA: Modernizacja Linii Kolejowej LK 289 Legnica – Gwizdań – Koźlice.

ZAKRES PRAC: Izolacja przeciwwodna fundamentów (płyty fundamentowej, izolacja ścian fundamentowych).

MATERIAŁY: Fosroc Proofex Engage – 1650m2, Fosroc Proofex 3000, Fosroc Proofex 3000MR.

 

 

[Liczba ocen: 1 Średnia: 5]