Międzynarodowy Dzień Ziemi & Budmech

22 kwietnia 2023 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest promowanie postaw ekologicznych oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie dotykają naszą Planetę. Jak podaje Wikipedia, z inicjatywą obchodów Dnia Ziemi wystąpił w 1969 roku amerykański ekolog John McConnell na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego. Pierwsze obchody ogłoszone zostały 21 marca 1970 przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. Tego samego roku 22 kwietnia senator Gaylord Nelson na konferencji w Seattle zaproponował ogólnonarodową demonstrację sprzeciwu przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego i poparcia dla ruchów ekologicznych. Wtedy tez po raz pierwszy pojawiła się nazwa Dzień Ziemi.

Tegorocznym tematem przewodnim obchodów Dnia Ziemi, jest zaangażowanie ponad 1 miliarda ludzi, rządów, instytucji i firm, które uznają zbiorową odpowiedzialność za naszą Planetę oraz przyspieszą wdrożenie sprawiedliwej, zielonej gospodarki dla wszystkich. Najważniejsze, to zrobić pierwszy krok, który będzie łatwiejszy, jeżeli społeczności będą działać wspólnie.

Co możemy zrobić? Zacznijmy od najbliższego otoczenia!

  • oszczędzajmy wodę
  • segregujmy śmieci
  • ograniczmy użycie plastiku
  • zasadźmy drzewo
  • zastosujmy recykling modowy

Niezależnie od tego, czy podejmiemy działania wirtualnie, czy osobiście – każdy może dołączyć do największego ruchu ekologicznego na Ziemi! Koncepcja ta wpisuje się także w działania firmy Budmech na rzecz promocji i rozwoju zrównoważonej gospodarki wodnej.

Wspólnie z Partnerami, Budmech tworzy ofertę kompleksowych rozwiązań wymagających profesjonalnej wiedzy naszych Ekspertów i Inżynierów. Oferujemy innowacyjne produkty pozwalające na precyzyjne dostarczanie, wykorzystanie oraz recycling wody, minimalizując marnowanie zasobów wodnych i oszczędność energii. W ten sposób dokładamy swoją cegiełkę do odpowiedzialnej i świadomej ochrony naszej Planety.

 #ZainwestujwNaszaPlanete #InvestInOurPlanet