Hybrydowa żywica iniekcyjna gotowa do użycia

PC® Leakinject Hydrogel 6880 to żywica do iniekcji uszczelniających nie wymagająca zastosowania katalizatora. Uszczelnia przecieki w rysach, szczelinach, konstrukcjach betonowych oraz rurach kanalizacyjnych. Szczególnie polecana do strukturalnych rys ruchomych, w tym do styków sekcji w ścianach szczelinowych. Może być też stosowana do uszczelniania dylatacji.

PC® Leakinject Hydrogel 6880 to jednoskładnikowa żywica poliuretanowa o niskiej lepkości, bazująca na MDI. Gotowa do aplikacji bez użycia katalizatora. Reaguje w kontakcie z wodą, tworząc elastyczną, zamknięto-komorową piankę.

Może być wstrzykiwana pod ciśnieniem bezpośrednio do rys cieknących lub suchych. W przypadku wycieków pod ciśnieniem należy ją podawać bezpośrednio; w przypadku suchych, niestrukturalnych pęknięć materiał aplikuje się po nawilżeniu rysy. Przed wstrzyknięciem można też zmieszać żywicę z wodą w proporcjach 1/1 w celu przyspieszenia czasu reakcji.

Jak działa żywica PC® Leakinject Hydrogel 6880?

PC® Leakinject Hydrogel 6880 w kontakcie z bentonitem nie ulega separacji, tworząc z nim integralne połączenie. Żywica spełnia surowe wymagania Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i posiada certyfikat CE.

PC® Leakinject 6880 Hydrogel podaje się bezpośrednio w szczelinę: wtrysk jednoskładnikową pompą pod wysokim ciśnieniem lub wtrysk z dwuskładnikowej pompy pod wysokim ciśnieniem (w stosunku 1/1 z wodą w suchą strukturę). Żywica reaguje przy pierwszym kontakcie z wodą. W przypadku braku wody wystarcza jej wilgoć z powietrza. Pod jej wpływem żywica powoli utwardza się do elastycznej postaci.

Właściwości PC® LEAKINJECT HYDROGEL 6880:

 • nie wymaga stosowania katalizatorów,
 • wnika głęboko w rysy i szczeliny,
 • produkt z certyfikatem CE,
 • nie wymaga dopełniania innymi żywicami zamykającymi,
 • materiał kompatybilny w kontakcie z bentonitem,
 • reaguje z wodą i tworzy elastyczne zamknięte komórki w postaci piany, które pozwalają na ruch pęknięcia lub spoiny,
 • nie kurczy się,
 • Swobodnie zwiększa objętość: ±300% (PC Leakinject Hydrogel 6880:woda = 1:1),
 • doskonale łączy się z materiałami mineralnymi, takimi jak: beton, cement, cegła, zaprawy, metal i niektóre plastiki,
 • odporna chemicznie na działanie wody, słabych kwasów, metali alkalicznych i mikroorganizmów,
 • zakres temperatury stosowania: 5-30°C.

PC® Leakinject Hydrogel 6880 is a specialist sealing, which doesn’t need any additional catalyst to react with water. It’s perfect as a waterstop for the sealing of pressurized or non-pressurized leakages and water penetrations in walls, floors, concrete constructions, masonry, tunnels, sewer pipes. Recommended particularly for moving structural gaps, including in the joints between in each section parts of diaphragm walls. It can also be used to sealing expansion joints.

PC® Leakinject Hydrogel 6880 is a low viscous, single component, hydrophilic, MDI-based injection resin, which doesn’t need the addition of a catalyst. The product reacts with water and forms a flexible, closed cell foam. It can be injected under pressure directly into leaking or dry gaps. In the case of pressurised leaks, it should be applied directly; in the case of dry, unstructured cracks – the material should be applied after wetting the gap. The resin can also be mixed with water in a 1:1 ratio prior to injection in order to speed up the reaction time.

PC® Leakinject Hydrogel 6880 does not separate in contact with bentonite and forms an integral bond with it.

How does the PC® Leakinject Hydrogel 6880 resin work?

This waterproofing resin can be injected pure, directly into a leaking crack, fracture or joint, or it can be injected mixed with water (for example in a ratio 1/1).

After injection has taken place, the PC® Leakinject Hydrogel 6880 will foam to expand and fill the void, forming a tight, impermeable polyurethane seal.
The resin meets the strict requirements for the European Economic Area (EEA) and is CE certified.

Properties of PC® Leakinject Hydrogel 6880:

 • CE-certified,
 • does not require the use of catalyst,
 • penetrates deep in fine cracks,
 • does not need to use adding other sealing injections resins,
 • bentonite compatible material,
 • reacts with water and forms flexible closed cells in the form of foam, to allow the movements of gaps or joints,
 • does not shrink,
 • free expansion: ±300% (PC Leakinject Hydrogel 6880/water = 1:1),
 • perfectly adhesion to mineral materials such as concrete, cement, brick, mortar, metal and some plastics,
 • good all-round chemical resistance,
 • application temperature range: 5 – 30°C.

Sprawdź również: Rodzaje żywic iniekcyjnych do betonu

See also: Rodzaje żywic iniekcyjnych do betonu