Szanowni Państwo

W związku z wystąpieniem pandemii, w trosce o naszych Klientów i pracowników, firma Budmech niezwłocznie podjęła działania, mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Placówki Budmech realizują zalecenia władz państwowych oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jak również regulacji wewnętrznych, które mają chronić zdrowie pracowników i kontrahentów oraz ich bliskich. Jednocześnie zapewniamy wszystkim naszym Partnerom Biznesowym możliwie najlepszą obsługę.

Z uwagi na duży wzrost zachorowań w ostatnim czasie, wprowadzamy środki ostrożności, mające zmniejszyć do niezbędnego minimum liczbę osób na terenie wszystkich oddziałów Budmech w Polsce. Dotyczy to pracowników firmy Budmech oraz kontrahentów.

Składanie zamówień

Prosimy o składanie zamówień towarów za pośrednictwem Pulpitu Kontrahenta  oraz telefonicznie, dzwoniąc do wybranego oddziału Budmech. Zamówienia można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dostarczanie zamówień

Zamówione towary dostarczamy kurierem lub transportem dedykowanym. Jedynie w skrajnych i uzasadnionych przypadkach będzie możliwość bezkontaktowego odbioru osobistego.

Dostawcy i firmy transportowe

Kurierzy i kierowcy firm transportowych przed wjazdem na teren placówki Budmech muszą zapoznać się z „Regulacją dotyczącą poruszania się w placówkach firmy Budmech w sytuacji zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19” i stosować do jej zaleceń. Regulacja dostępna jest przy wjeździe/wejściu na teren każdej naszej placówki.

Po wejściu na teren firmy Budmech prosimy o:

  • stosowanie maseczek ochronnych
  • utrzymywanie bezpiecznej odległości od pracowników Budmech (min. 2 metry),
  • korzystanie z udostępnionych przez placówkę Budmech środków dezynfekcji lub własnych,
  • wykonywanie wszelkich czynności tylko w wyznaczonym obszarze na terenie placówki.

Liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie wobec wprowadzonych przez nas środków ostrożności, podjętych z myślą o dobru nas wszystkich. Zobowiązujemy się do udzielania dalszych informacji i aktualizacji, a w razie jakichkolwiek pytań, prosimy Państwa o kontakt.

Stan na dzień: 16.10.2020