Działamy na rzecz ochrony środowiska

Miło nam poinformować, że firma Budmech podjęła współpracę z wyspecjalizowaną firmą doradczą Project Zero Waste. Celem wspólnych działań jest poprawa poziomu zarządzania odpadami i produktami opakowaniowymi. Działania w zakresie ochrony środowiska są zgodne z filozofią firmy. W ramach wspólnej inicjatywy, Budmech otrzymał stosowny Certyfikat.