Budynki wielorodzinne Kobyłka

Inwestycja: Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, ul. Załuskiego w Kobyłce