Budowa węzła drogowego Poronin

Inwestycja: Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 wraz z budową skrzyżowania drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 i drogą powiatową nr 1651